Co říká pan Vesecký na 15ti leté výročí ve firmě?1. Dobrý den pane Vesecký. V prvé řadě Vám chceme pogratulovat k 15-ti letému výročí ve firmě Aston. Přijde Vám, že už je to 15 let od doby, co jste nastoupil? Jaké byly Vaše začátky? Děkuji za gratulaci, co se týče těch 15 ti let, tak to beru jen jako číslo, určitě si nedělám čárky, ...


1. Dobrý den pane Vesecký. V prvé řadě Vám chceme pogratulovat k 15-ti letému výročí ve
firmě Aston. Přijde Vám, že už je to 15 let od doby, co jste nastoupil? Jaké byly Vaše začátky?

Děkuji za gratulaci, co se týče těch 15 ti let, tak to beru jen jako číslo, určitě si nedělám čárky, za
každý odpracovaný rok. Začátky byly samozřejmě těžší, jako když přijdete do nového prostředí a učíte se
novým věcem, ale výhodou bylo, že se hodně činností opakovalo v určitých blocích, a tím si to rychleji osvojíte a naučíte.

2. Nyní jste vedoucím divize zneškodňování. Co taková práce obnáší?

Mám na starosti zajištění provozu 2 Demulgačních stanic ( Písek + Sezimovo Ústí ), 5
cisternových vozidel a 10 pracovníků ( 5 řidičů + 5 obslužných pracovníků ). Plánuji vývozy od smluvních
partnerů v návaznosti na kapacitní vytížení demulgačních stanic, řeším opravy a údržby cisteren a
zařízení, vyhodnocuji a zaznamenávám měsíční bilance spotřeby (nafta, suroviny, energie), řešení
havárií s dopadem na životní prostředí, zúčastňuji se porad užšího vedení firmy ( 1 x měsíčně ) a spousty jiných věcí souvisejících s provozem a bezproblémovou funkčností celé divize.

3. Jsou činnosti, které děláme raději než ostatní. Jakou část práce si užíváte nejvíce a které naopak máte rád, co nejrychleji za sebou?

Užívám si řešení zakázek u zákazníků, to mě baví, nemám rád legislativní činnost ( papíry,
papíry, papíry,....), požadavky ze strany státní správy jsou v tomto směru mnohdy nesmyslné a zbytečné!!!!

4. Jaký musí být člověk pro Vaše povolání?

Normální, s trochou selského rozumu a logickým myšlením.

5. Čeho si na práci ve firmě Aston vážíte?

Vážím si svobody rozhodování ve věcech, za které nesu zodpovědnost, lidského přístupu od
nadřízených a celkově si myslím, že máme výborný kolektiv jako celek.

6. Máte nějaké historky z pracovního prostředí, o které byste se s námi podělil?

Historek je spousty, ale nejsou moc publikovatelné, protože se to týká určitých osob, a to nechci zmiňovat.

7. Kdybyste si mohl vybrat jakékoliv jiné povolání, co by to bylo? A proč? :)

V tuto chvíli jsem spokojený s tím, co dělám, takže není důvod přemýšlet nad změnou, nebo něco měnit.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám další spokojené roky ve firmě Aston.