Divize Recyklace

Recyklace a využití výkopových zemin a stavebních sutí. Provozujeme zařízení k využívání inertních odpadů k terénním úpravám
- Sudoměřice u Tábora
- Tábor - střelnice

NABÍZÍME ULOŽENÍ:

  • výkopových zemin
  • stavebních sutí
  • vytěžené hlušiny
  • odpadů na bázi sádry a další odpady splňující požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Kód Komodita
170101 Beton
170102 Cihla
170302 Asfaltové směsi
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170802 Materiály na bázi sádry