Divize zneškodňování

Společnost ASTON - služby v ekologii, s.r.o vlastní a provozuje zařízení k využívání, odstraňování a úpravě odpadů.Jedná se o deemulgační stanice odpadních vod a speciální odstředivky v lokalitách Sezimovo Ústí a Písek.

ODSTRAŇUJEME:

 • řezné kapaliny
  brusné kapaliny
 • vodné kaly obsahující barvy
 • alkalické odmašťovací kapaliny
 • ostatní prací kapaliny
 • odpadní vody z galvanoven
 • většina tekutých odpadů, kde minimálně jednou složkou je voda … bez ohledu na jejich koncentraci, složení a stabilitu.

 

DALŠÍ SLUŽBY:

 • tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí
 • monitoring TV kamerou
 • revize, defektoskopie jímek a nádrží
 • čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových
  lapolů nebo čistíren odpadních vod
 • laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů