Historie a současnost

ZROZENÍ VIZE: Cesta ASTON k ekologickému lídru

 

Úvod:

Všechno to započalo dne 13. 4. 1993, kdy byla panu Jiřímu Smržovi vydána koncesní listina opravňující ho k podnikání v oblasti nakládání s odpady. Tak prostě a jednoduše. Prakticky z ničeho, nepočítáme-li podnikatelský elán, se začala rodit firma, která dnes na trhu ekologických služeb zaujímá náležité postavení.

Majitel-společnosti-Jiří-Smrž

Majitel společnosti, pan Jiří Smrž

Vývoj a růst:

Není třeba říkat, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale náročná práce se spoustou překážek a potíží. Ale za tu dobu se dá hodně udělat, hodně změnit. Změnilo se toho hodně nejen v technice, ve společenském životě, v podnikatelském řízení. Co se před tolika léty zdálo jako nedostupné, je dnes běžnou realitou. Na štěstí v souladu s tímto vývojem se měnila také naše společnost ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Systematickým výcvikem všech zaměstnanců, počínaje vrcholovým managementem, se podařilo ve firmě vytvořit prostředí, které garantuje standardní manažerské a provozní praktiky. Firma se naučila pružně reagovat na požadavky zákazníků. Používané provozní technologie a pracovní postupy důsledně splňují bezpečnostní předpisy a hygienické požadavky.

Kancelář-společnosti-Aston-Tábor-Husova

Kanceláře Husova, Tábor - Před a po rekonstrukci

 

Transparentní jsou důsledky zavedených technologií ve vztahu k životnímu prostředí, včetně rozsahu doprovodných emisí, znečištění vod a rozsahu odpadů i způsobů jejich likvidace. Firma má k dispozici přehledné údaje, které specifikují nejdůležitější kvalitativní charakteristiky poskytovaných služeb, údaje o environmentálním profilu a údaje o bezpečnostních rizicích a havarijní připravenosti.

Ocenění a uznání:

Získáním řady odborných certifikátů firma prokázala, že je schopná zdravého vývoje, že je schopná se přizpůsobovat stále rostoucím nárokům na její činnost, že je schopná spolehlivě plnit vše, k čemu se dobrovolně zavázala. Přepokládáme, že i následující kroky povedou k tomu, že se na tomto trhu nejen udrží, ale bude získávat i prestižnější postavení. Důležité přitom je, že celé toto úsilí firma vynakládá ve prospěch spokojenosti Vás, našich obchodních přátel, současných i potencionálních zákazníků, ve prospěch ochrany životního prostředí.

"Nezapomeňte se také podívat na rozhovor s naším zakladatelem při oslavě 30. výročí společnosti, kde se dozvíte více o naší cestě a vizích do budoucna."

ASTON SLAVÍ 30 LET!!!

Pan Jiří Smrž, majitel a jednatel společnosti ASTON – služby v ekologii, s.r.o., nás v rozhovoru zavede na exkurzi do své společnosti. Zavzpomíná na historii, vylíčí současný stav a nechá nás nahlédnout do budoucnosti.

 

Pane Smrži, gratulujeme Vám k 30. výročí založení firmy! Můžete nám popsat počátky zrodu Vaší společnosti, jaké kroky vedly k jejímu založení? Byla to Vaše první podnikatelská činnost nebo jste měl již s podnikáním zkušenosti?

Ještě před rokem 1993 jsem se spolu se svými fotbalovými kamarády snažil rozjet řetězec novinových stánků, ale výsledek zdaleka nebyl podle našich představ. Po listopadu 1989 jsem pracoval v KOVOSVITU v Sezimově Ústí, kde jsem se vyučil a odmaturoval. Prošel jsem několika pracovními pozicemi, například jako kontrolor kvality, manipulant, obsluha obráběcího centra nebo obslužný dělník na deemulgační stanici – čistírně odpadních vod, která zajišťovala zpracování olejových emulzí pro společnost KOVOSVIT. Dá se říci, že vše odstartovala nabytá pracovní zkušenost s deemulgační stanicí. Nejprve jsem si tuto technologii pronajal a později jsem ji koupil do vlastnictví.

Od dne 13.4.1993 jsem vystupoval jako fyzická osoba Jiří Smrž – ASTON a v roce 2004 jsem provedl transformaci na právnickou osobu, tedy společnost ASTON – služby v ekologii, s.r.o. Název ASTON jsem vybral podle mého oblíbeného anglického fotbalového klubu Aston Villa FC, který v roce 1982 vyhrál PMEZ (předchůdce dnešní Ligy mistrů).

 

Jaké byly původní cíle a záměry společnosti při jejím založení a podařilo se je naplnit?

Záměrem bylo poskytovat služby odstraňování olejových emulzí pro další firmy mimo KOVOSVIT a postupně tyto služby rozšiřovat o další druhy odpadu. Po 30 letech mohu říci, že se nám původní záměry podařilo naplnit. Dnes poskytujeme komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

 

Jakými způsoby jste se vyrovnával s obtížemi, které jste během této doby prožil, a jaká jste si z toho vzal ponaučení? Co považujete za Váš největší úspěch, kterého jste v průběhu těchto 30 let dosáhl?

Ke všem potížím jsem se postavil čelem a naučil jsem se, že téměř vše se dá vyřešit pílí, svědomitostí a pracovitostí. Naučil jsem se vážit si dlouhodobých obchodních partnerů. Největším úspěchem je 30leté fungování s možným pozitivním výhledem do budoucnosti.

 

Čím se Vaše společnost liší od konkurence?

Pracovitostí a komplexností služeb pro naše zákazníky. Sliby plníme.

 

Kolik nyní zaměstnáváte ve společnosti ASTON lidí, a jaká byla v posledních letech ekonomická situace společnosti?

Pro naši společnost pracuje 45 zaměstnanců. Ekonomické výsledky jsou velmi dobré, a bez zásadních problémů jsme přečkali i covidové období.

 

Co byste chtěl vzkázat svým zaměstnancům, kteří s Vámi spolupracují již mnoho let?

Vážím si svých zaměstnanců. Bez těchto spolehlivých lidí a jejich dobrých pracovních výsledků bychom nyní neslavili 30 let. Pracovníci společnosti jsou základním pilířem fungování ASTONU. Děkuji všem za vzájemnou spolupráci.

 

Můžete říci, že jste vnitřně spokojený se současným stavem firmy? Nebo si myslíte, že je stále co zlepšovat?

Ano, jsem spokojený, ale zároveň si uvědomuji, že asi jako každá firma, máme i my své nedostatky, které bych rád odstranil a tím vyzdvihl fungování společnosti. Má vize, kterou se řídím, je jednoduchá – pracovitost, svědomitost a opět pracovitost.

 

Jaké jsou plány na další rozvoj a růst společnosti a jaká jsou očekávání pro další roky?

Nedávno jsme v Sezimově Ústí koupili část pozemku, díky čemuž jsme rozšířili naši provozovnu. Plánujeme zde instalaci nových technologií na úpravu odpadů, které jsme dosud neprovozovali. Tím dosáhneme nejen ekonomického zisku, ale především snížíme zátěž na životní prostředí. V letošním roce 2023 plánujeme také renovaci naší provozovny v Plané nad Lužnicí a v příštím roce 2024 výraznou obměnu našeho vozového parku. Celkové náklady na tyto investice se pohybují v desítkách milionů korun a realizujeme je bez dotací, tudíž si na ně musíme vydělat.

 

Jste velkým fotbalovým fanouškem a zároveň podporovatelem několika českých fotbalových klubů, včetně Českého národního týmu. O které kluby konkrétně se jedná?

V minulosti jsem 26 let podporoval fotbal v regionu, konkrétně FK Spartak MAS Sezimovo Ústí a FC MAS Táborsko. Za tu dobu jsme postoupili z I.A třídy až do 2. ligy a položili základy velmi kvalitní mládeži. V současné době především podporujeme FK Viktorii Žižkov, kde v kategorii U13 hraje můj syn Adam. Dále má společnost ASTON svoji prezentaci na stadionech klubů AC Sparta Praha, Bohemians 1905, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav, FC Slovan Liberec a FC Zbrojovka Brno.

 

Jste otcem dvou dětí, 12letého syna Adama a mladší 6leté dcery Lindy. Věříte, že jim budete moci v budoucnu předat firemní otěže a budou pokračovat ve Vašich šlépějích?

To je vzhledem k věku dětí předčasná otázka. Adam je zapálený do fotbalu, ale dcera Linda se již v tomto věku projevuje jako vůdčí osobnost. Obě dvě děti učím úctě, píli a svědomitosti.

 

Jakou podporu Vám poskytuje Vaše manželka v podnikání?

Moje manželka je mi velkou oporou. Má práce mi ukrajuje převážnou část času a jelikož se většinu dní v týdnu pohybuji mimo domov, ona je ta, kdo zajišťuje chod domácnosti, dohlíží na školní záležitosti našich dětí a zároveň zajišťuje jejich kroužky. Bez této podpory by naše rodina ani firma nefungovala tímto způsobem.

 

Přejeme Vám, pane Smrži, do dalších let pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů při dosahování cílů, které jste si pro sebe, a pro svou společnost ASTON předsevzal.