Ostatní služby

 • přeprava zboží a nákladů dle ADR
 • laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů
 • likvidace technologií, demolice objektů
 • softwarové a administrativní služby
 • čištění a údržba komunikací
 • průzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod
 • sanace a rekultivace starých zátěží

PRÁCE S AZBESTEM 

 • demolice objektů včetně odborného odstranění materiálů obsahující azbest z místa stavby
 • administrace a technická podpora při práci s azbestem
 • zajištění komunikace s příslušnou hygienickou stanicí
 • zajištění měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v pracovním prostředí a ve vnitřním prostředí budov