Divize sběru a výkupu

Střediska v Praze, Plané nad Lužnicí, Písku a Nýrsku poskytují komplexní služby v odpadovém hospodářství s důrazem na recyklaci, separaci a vytřídění využitelných složek odpadů. Střediska slouží k optimálnímu, efektivnímu a účelnému nakládání s odpady získané sběrem nebo výkupem odpadů od původců odpadů, a to ve vybavených a řádně zabezpečených prostorech bez negativních vlivů na životní prostředí.

 

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

  • konečné přetřídění a separace nebezpečných i ostatních odpadů
  • maximální snaha o omezení skládkování
  • preference materiálového (recyklace) a energetického využití (spalování)
  • dotřídění využitelných složek průmyslových odpadů

 

Veškerá činnost je podporována vlastní přepravní kontejnerovou technikou v provedení ADR