ASTON - služby v ekologii, s. r. o. spolupracuje s firmou RUMPOLD,,Stejně jako v kterémkoliv jiném odvětví, je spolupráce více než důležitá ...


Vážíme si toho, že v oblasti odpadového hospodářství nejsme jediní, kdo se snaží rozvíjet osvětu problematiky odpadů mezi širokou veřejností a máme možnost spolupracovat s ostatními firmami, které souzní s naším cílem. Mezi takovými firmami je společnost Rumpold s. r. o., která vlastní skládku v Želči u Tábora, spalovny odpadů ve Strakonicích a v Jihlavě a pyšní se dvaceti provozovnami, kdy jedna z nich se nachází i v jihočeském Táboře.

 

,,Jsme rádi, že mezi firmami funguje vzájemná spolupráce a podpora. Vážíme si toho, že si naše společnosti vychází vstříc a mohou se tak posouvat stále kupředu.” říká pan Jiří Smrž, jednatel společnosti Aston - služby v ekologii, s. r. o. o spolupráci s firmou Rumpold, s. r. o, u které využívá jejich vlastních spaloven a skládky odpadů.

 

,,Stejně jako v kterémkoliv jiném odvětví, je spolupráce více než důležitá a máme radost, že můžeme s firmou Rumpold spolupracovat, a to v rámci využití služeb našich cisteren a demulgační stanice” dodává pan Jiří Smrž, majitel společnosti ASTON - služby v ekologii, s. r. o.

 

“Se společností ASTON – služby v ekologii s.r.o. spolupracujeme v odpadovém hospodářství dlouhodobě.

Významná část odpadů, kde zpracování nebo likvidaci společnost Aston zajišťuje pro své zákazníky, je předávána na zařízení provozovaná společností Rumpold s.r.o. Jedná se jak o odpady komunální, separované, tak i odpady z průmyslu. My naopak využíváme specializaci společnosti Aston - služby v ekologii, s. r. o. na likvidaci tekutých odpadů a kalů. Pomocí cisteren je například zajišťována likvidace přebytečných skládkových vod na skládce v Želči. Tato vzájemná spolupráce nám tak umožňuje poskytovat komplexní odpadové služby v širokém spektru.”

dodává pan Petr Adensam, ředitel firmy RUMPOLD pro jihočeskou oblast.

 

aston.jpg