Beseda s žáky a dar pro Základní školu Tábor - ZborovskáZákladní škole jsme věnovali 36 nádob na tříděný odpad a dále zde naši kolegové z legislativního oddělení udělají prezentaci s besedou na témata týkající se ekologie.


Je dobré začít s ekologickou výchovou již u dětí, které všechny informace snadno přijímají a ukládají. Proto jsme se rozhodli realizovat v jedné z největších táborských škol tento projekt. Školu jsme vybavili nádobami na třídění odpad a dětem představíme enviromentální témata a budeme s nimi diskutovat o odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí, jeho  jednotlivých složkách, jak je ovlivňujeme a dalších.