DOTKNI SE PÍSKU 2024 (7. -9.6.2024)Jsme partnerem písecké městské slavnosti Dotkni se Písku.


V Písku máme provozovnu, která pro město a okolí zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Máme zde jak sběr a výkup, který zajišťuje svoz a likvidaci odpadů, včetně odstranění azbestu, tak i deemulgační čistírnu odpadních vod, která je koncovým zařízením pro odpady z čištění kanalizace, čištění jímek, čištění nádrží, ... 

...proto jsme se také rozhodli opět píseckou slavnost podpořit. 

Jděte se podívat a užijte si velmi povedený program ...