Odstranění azbestu - ZŠ a MŠ TáborPro společnost PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. jsme odstraňovali příčky s obsahem azbestu v ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732.


 

S materiálem obsahující azbest musí být nakládáno takovým způsobem, aby nedošlo k úniku do okolí a současně, aby 

nebyli ohroženi pracovníci, kteří práce provádějí. 

 

Všichni pracovníci musí být vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami.

 

Prostor po odstranění materiálu s obsahem azbestu.