Práce na Branickém mostě - Most InteligenceDemontáž a odstranění azbestových prvků z objektu rekonstruovaného mostu Braník.


V minulých měsících probíhala rekonstrukce mostu Braník z roku 1955, který je nazýván "Most Inteligence". Tento název je odvozen od podílu práce na stavbě, která byla odvedena vysokoškoláky v rámci jejich nedobrovolného umístění do dělnických profesí v 50. letech 20. století.

Most má šířku 14 metrů, je tvořen patnácti poli s rozpětím 53,5 metru, celkové převýšení mezi konci mostu je šest metrů, celková výška nad hladinou Vltavy devatenáct metrů.

 

 

Naše část práce spočívala v odstranění konstrukcí s obsahem azbestu. 

 

Práce s azbestem se realizovaly dle nařízení Krajské hygienické stanice.

 

Vše proběhlo dle technického i časového plánu a práce jsme ve dvou etapách dokončili na konci ledna tohoto roku.