Rozhovor pro časopis "Odpady" o úskalích azbestových sanací  V zářijovém vydání časopisu ODPADY najdete článek, který se věnuje odstraňování materiálů s azbestem a autoři jsou naši zaměstnanci, kteří se této problematice věnují.


ČESKÁ SPOLEČNOST PRO LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ASTON – SLUŽBY V EKOLOGII, S.R.O., SE SPECIALIZUJE NA NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY OBSAHUJÍCÍMI AZBEST.

Práce s azbestem představuje jednu z nejnáročnějších a zároveň nejkontroverznějších výzev v oblasti ekologie a stavebnictví. Rozhovor s odborníky z ASTON – služby v ekologii, s.r.o. nám nabízí hluboký vhled do této problematiky, vyžadující precizní plánování, přísnou regulaci a inovativní přístup ke zpracování tohoto rizikového materiálu.

Česká společnost pro likvidaci nebezpečných odpadů, ASTON – služby v ekologii, s.r.o., se specializuje na nakládání s nebezpečnými odpady obsahujícími azbest. Právě toto odvětví vyžaduje důsledné dodržování norem a bezpečnostních opatření.

"Vzhledem k rizikové oblasti, v níž působíme, má kvalifikace našich zaměstnanců klíčový význam," zdůrazňují odborníci na nakládání s nebezpečnými látkami. "Každý pracovník musí absolvovat náročný výcvik a získat potřebná oprávnění pro práci s azbestem. Bezpečnost je pro nás prioritou."

Azbest, kdysi chválený pro svou všestrannost a odolnost jako stavební materiál, dnes odhaluje svou temnou stránku. Drobná vlákna uvolňovaná mechanickým působením se mohou dostat až do plic, kde způsobují vážná onemocnění, včetně rakoviny.

"Azbestová sanace představuje složitý proces, nikoli pouhé odstraňování materiálu. Klíčová je důkladná příprava," upozorňuje pan Jiří Smrž, majitel společnosti. "Musíme zabezpečit, aby se mikroskopická vlákna neroznesla do okolí. To zahrnuje pečlivé zabezpečení pracovního prostoru, používání speciálních ochranných pomůcek a provádění měření kvality ovzduší."

Náročnost azbestových prací bývá často podceňována. Klienti často očekávají rychlé a jednoduché řešení, což může vyvolat konflikt mezi jejich očekáváními a realitou práce s azbestem. Úřady striktně požadují přísné postupy, což znamená, že bezpečnost musí stále stát na prvním místě.

"Jsme jakoby uvězněni mezi přáním klientů a požadavky úřadů," shodně podotýkají odborníci během rozhovoru, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe. "Naším úkolem je nalézt střední cestu, která zohlední bezpečnost, legislativu i očekávání klienta. To může vyžadovat kreativní a inovativní přístupy."

Pro práci s azbestem je nezbytná pečlivá příprava, aby se minimalizovala rizika.

"Naši pracovníci jsou vybaveni komplexní ochrannou výstrojí včetně neprodyšných obleků, ochranných brýlí a respirátorů. Po dokončení práce pak následuje důkladné měření částic azbestu ve vzduchu. To je následně vyhodnocováno v laboratoři, kdy celý proces vyhodnocování trvá několik dní i týdnů. Pokud by totiž z výsledku měření bylo zjištěno, že množství vláken překročilo normu, musíme měřit znovu."

Proces měření a vyhodnocování má klíčový význam pro ochranu zdraví a životního prostředí, ale také může značně ovlivnit naplánované termíny prací.

"Skutečnost, že další kroky jako manipulace s azbestem po jeho odstranění nejsou započítány, jasně ilustruje, že reálná práce je mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo. Klienti často podceňují, že právě fáze měření a kontroly může zpomalit celý proces."

Rozkol mezi přáními klientů a požadavky úřadů je patrný.

"Klienti často mylně věří, že odstranění azbestu je rychlý a snadný úkon. Nicméně, výše zmíněná bezpečnostní opatření a úřední regulace nám kladou důležitá omezení. Stáváme se jakýmsi prostředníkem mezi těmito dvěma světy."

Závěrem mi bylo vysvětleno, jaké změny by mohli mít velký vliv na zvýšení efektivity práce.

„Hlavní změnou by mohla být lepší projekční příprava. Pokud by projektanti zohlednili postupy práce s azbestem již v návrhu stavby, mnohé problémy by bylo možné předem vyřešit. To by minimalizovalo následné komplikace a usnadnilo by to jak nám, tak i klientům komunikaci s úřady. Nám, coby realizační firmě by odpadla většina práce tlumočení požadavků mezi klientem a úřady a „zbytečné papírování“. To by naší práci mohlo velmi urychlit, navíc by klient od začátku věděl, do čeho jde.“

Tento pohled do nitra azbestových prací nám odhaluje komplexnost, kterou likvidace azbestu přináší. Společnost ASTON – služby v ekologii, s.r.o. ukazuje, že efektivní sanace azbestu zahrnuje nejen technické dovednosti, ale také schopnost propojit různé perspektivy a potřeby, s cílem dosáhnout bezpečného a ekologicky odpovědného výsledku.

"Chceme zdůraznit, že práce s azbestem je náročná, ale nezbytná," uzavírá ředitel a zakladatel společnosti, pan Jiří Smrž. "Jde o otázku našeho zdraví a životního prostředí. Musíme společně směřovat k bezpečnější budoucnosti, včetně řádné likvidace azbestu podle platných norem."

 

Děkuji Vám za sdílení hlubšího vhledu do této důležité problematiky. AM.

Titulní strana časopisu Odpady

Celý článek si můžete přečíst i zde a na webové stránce www.tretiruka.cz