REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DEEMULGAČNÍ STANICE SPOLEČNOSTI ASTON-SLUŽBY V EKOLOGII, S.R.O. V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
V rámci této investice byla na místě původní deemulgační stanice odpadních vod (dále jen DEČOV) vystavěna prakticky nová moderní čistírna průmyslových odpadních vod, která je vybavená nejmodernější technologií a plně automatizovaná.

Koncepce nové čistírny byla založena na zvýšení její účinnosti a kapacity, zvýšení bezpečnosti práce a použití technologického zařízení odpovídajícího současnému technologickému pokroku.

Celkové náklady modernizace dosáhly 25 milionů Kč. Investice byla realizována bez dotačních prostředků. Nová čistírna byla uvedena do zkušebního provozu v říjnu 2020, to je 8 měsíců po zahájení rekonstrukce. V takto krátkém čase bylo možné rekonstrukci provést především díky spolupráci orgánů státní správy, a to konkrétně Krajského úřadu ČB, odděleni IPPC, ing. Jirkové, stavebního úřadu v Sezimově Ústí, Bc. Ebertové a také našim dodavatelským firmám (ing. Pavel Primas, Památky Tábor, Šebesta, KAVAS-W).

 

DEČOV je využívána k fyzikálně – chemické úpravě odpadů kategorie ostatní (O) i kategorie nebezpečný (N).

21.jpg

Další fotografie ve fotogalerii ZDE.

Účelem DEČOV je  předčištění odpadních vod, kapalných odpadů a snížení znečištění před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace města Sezimovo Ústí.

DEČOV je vzhledem k rozmanitosti druhů odpadů schopno upravovat technologickým postupem řezné a brusné kapaliny, alkalické odmašťovací kapaliny, zaolejované vody a odpadní vody z galvanoven včetně redukce 6 mocného chrómu s ohledem na jejich koncentraci, složení a stabilitu. Koncepčně je zařízení přizpůsobené k aplikaci většiny chemických způsobů odstraňování kapalných odpadů, zneškodňování a odvodňování odloučených olejů k zahušťování primárních kalů nebo k jejich chemické úpravě.

Součástí technologie, kterou je DEČOV vybavena je i dekantační odstředivka Flottweg Z4D-3 používaná pro odpadní vody s vysokým obsahem pevných částí. Odstředivka nepřetržitě odděluje pevné částice ze suspenzí s obsahem pevných částic a čistí odpadní vody, třídí pevné látky a odstraňuje pevné částice ze suspenzí se dvěma tekutými složkami, kdy zároveň probíhá rozdělování tekuté fáze na lehké a těžké složky.

Projektovaná kapacita celé DEČOV je 16.000 m3 ročně.