Rozhovor s panem Smržem majitelem firmy ASTON - služby v ekologii, s.r.o. na téma ohlédnutí za rokem 2021
Jaký byl z Vašeho pohledu rok 2021? Co se týká pracovní stránky?

Společnost ASTON měla 30% nárust tržeb. V celé naší skupině společností se zaměřením na ekologii byly tržby přes 300 mil. Kč. To je nádherný výsledek. Realizovali jsme největší zakázku v historii firmy, a to odstranění staré ekologické zátěže a také největší investiční akci společnosti (oprava DEČOV v Sezimově Ústí za 25 mil. Kč). Také jsme neměli žádný závažný pracovní úraz. To znamená, že převažuje spokojenost.

 

Čeho si v minulém roce nejvíce považujete?

To co jsem uvedl v předcházející odpovědi.

 

Na předešlou otázku asi navazuje téma zrekonstruované a zmodernizované DEČOV v Sezimově Ústí. Jste s tímto rozhodnutím v této nelehké době "jít do toho" spokojený?

Ano, oprava deemulgační čistírny byla nutná. Její životnost se blížila konci.

 

Jste milovník fotbalu a netajíte se také podporou fotbalu. Jaké je pro Vás nejmilejší zadostiučinění v tomto sportu?

Společnost ASTON je prostřednictvím fotbalu hodně vidět. Mám pozitivní zpětné reakce na naši prezentaci.

 

Jste hrdý na své zaměstnance, když vidíte tendenci pomalu, ale jistě růst? Nebo čemu přikládáte největší zásluhy?

Ano, jsem spokojený. Dobré výsledky jsou založeny na pracovitosti všech zaměstnanců naší společnosti.

 

Zajímal by mne Váš osobní vztah ke společnosti ASTON - služby v ekologii, s.r.o. vzhledem k tomu, že jste nejen majitel, ale také zakladatel této firmy.

V otázce je zároveň odpověď. V dubnu letošního roku uplyne 29 let od vzniku společnosti. Je to každodenní dvanáctihodinová činnost pro firmu, jejíž výsledkem je růst a stabilita.

 

Kdybyste si mohl něco v pracovní sféře přát do dalších let, co by to bylo?

Částečná odpověď je v předchozí odpovědi. Jde především o růst, stabilitu a spokojenost celého týmu pracovníků společnosti.

 

Jaké máte pracovní plány na rok 2022? A můžeme se také v tento rok těšit na něco významného pro firmu ASTON - služby v ekologii, s.r.o.?

V březnu rozšíříme náš vozový park o cisternu s vlekem, tím snížíme náklady na svoz odpadů a rozšíříme komfort našich služeb pro zákazníky. Také bych rád rozšířil naše aktivity v Praze a okolí.

 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů nejen v následujícím roce.