Rozšíření technologie písecké pobočky o další kalolis
Píseckou technologii DEČOV jsme aktuálně rozšířili o další kalolis. Tento technologický prvek nám umožňuje tlakovou filtrací kalů snížit jejich objem. Vzniká voda, která jde zpět do procesu čištění a odvodněné kaly, kterých je výrazně méně a realizujeme tak úspory na jejich finální likvidaci i dopravě. Jde tak i o řešení s pozitivním vlivem na ekologii, protože nerealizujeme tolik přeprav nákladními vozidly.