ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 2023V pátek 12.5.2023 proběhlo v prostorech hotelu Relax u Drsů pravidelné školení zaměstnanců.


Témata byla již tradiční, ale vždy je dobré si je zopakovat. Věnovali jsme se hlavně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zákonu o odpadech. 

Vedení informovalo zaměstnance o průběžném plnění plánu, o dokončených zakázkách a těch, které nás čekají v nejbližší době. 

Školení BOZP vedl pan Stanislav Petrášek.

Se změnami v zákoně o odpadech nás seznámily Marcela Nováková a Ing. Gabriela Štastná.

Za vedení hovořili Jiří Smrž a Josef Mrázek.