Školení zaměstnanců 2024V květnu proběhlo školení zaměstnanců naší společnosti.


Hlavními tématy byly bezpečnost práce a ekologie. 

Školení BOZP se ujal pan Petrášek. Důraz byl kladen na konkrétní činnosti, které se provádí nejčastěji ... tedy čištění jímek, čistění nádrží, čištění kanalizace, demolice, odstraňování azbestu, likvidace odpadů, ...

O problematiku ekologie a nakládání s odpady se postaraly naše kolegyně z legislativního oddělení.

A o pohodlí a stravu Hotel Relax U Drsů.

Dosavadní fungování společnosti a plnění plánů zhodnotil majitel Jiří Smrž.