ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮV pátek 27.10. proběhlo letošní druhé školení zaměstnanců.


Účastnili se pracovníci divize zneškodnění, kteří mají na starost mimo jíné čištění jímek, čištění nádrží a čištění kanalizace. Dále lidé z divize sběru a výkupu, kteří se primárně zabývají tříděním a likvidací odpadů, ale jejich práce zahrnuje i odstranění azbestu a demolice.

Všichni si připoměli jak při jednotlivých činnostech postupovat, aby vše probíhalo bezpečně.

Kolegyně z legislativního oddělení měly přednášku na téma povinností vyplývajících ze zákona o odpadech. 

Majitel společnosti Jiří Smrž hodnotil průběžné plnění plánu na tento rok.