Spojení s Jump arénouNově jsme se v průběhu června spojili s Jump arénou v Táboře.  Profesionální trampolínový park vyrostl v ulici Soběslavská (vedle McDonald's).  Najdete v něm celou škálu různě obtížných atrakcí pro děti i dospělé na celkové ploše o 1.200 m2. 


Cílem společnosti ASTON - služby v ekologii, s. r. o.  je podpořit třídění odpadu, a tak jsme se domluvili na oboustranné spolupráci a dodáme sběrné nádoby na papír a plast.