Aktuality

Přesun sídla společnosti 19. 04. 2016 10:04
Dne 14.3.2016 došlo k přestěhování sídla společnosti do větších prostor na adresu Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1. 
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji 12. 12. 2014 05:12
 V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo...

Divize zneškodňování

  • Odstraňujeme většinu tekutých odpadů, kde minimálně jednou složkou je voda bez ohledu na jejich koncentraci, složení a stabilitu.
  • Laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů.

Divize sběru a výkupu

  • Konečné přetřídění a separace nebezpečných i ostatních odpadů
  • Maximální snaha o omezení skladování
  • Preference materiálového (recyklace) a energetického využití

Divize legislativní podpory

  • Trvalé externí vedení evidence odpadů včetně každoročního zasílání "Hlášení o produkci a nakl. s odpady" orgánům st. správy.
  • Jednorázové služby v oblasti podnikové ekologie. ...

Recyklace

  • Rekultivační činnost
  • Recyklace stavebních demoličních odpadů (sutí, betonu, živice, kameniva
  • Využití výkopových zemin, stavebních sutí, vytěžené hlušiny, odpadů na bázi sádry

Certifikáty firmy

CertifikátyCertifikáty

Aston Banner