Mladí ekologové v akci: Den Země na ZŠ ZborovskáPřečtěte si, jak Základní škola Zborovská slavila Den Země, stala se vzorem v ekologickém vzdělávání a inspirovala žáky k aktivní ochraně naší planety. Objevte, jak praktické aktivity mohou formovat mladé ekology.


V rámci včerejšího Dne Země chceme ocenit úžasnou práci paní učitelky Dany a především nadšení jejích žáků ze základní školy Zborovská. ZŠ Zborovská se díky podpoře od společnosti ASTON stala příkladem pro ekologické vzdělávání. V loňském roce jsme této škole věnovali nádoby na tříděný odpad a naši kolegové z legislativního oddělení zde vedli prezentaci o důležitosti recyklace a ochrany životního prostředí.

Třídění odpadů ve škole ZŠ Zborovská
Žáci prokázali své znalosti v praxi – od třídění odpadu přes správné složení ekologické hry domino až po návštěvu sběrného dvora, což jim poskytlo praktické zkušenosti a hlubší pochopení ekologických procesů.

Tyto aktivity ukazují, jak důležité je začít s ekologickou výchovou již v mladém věku a jak jsou děti připraveny přijímat a ukládat informace, které mohou v budoucnu naší planetě skutečně pomoci.

Sběrný dvůr Tábor

Návštěva areálu sběrného dvora v Táboře studenty a učiteli ZŠ Zborovská.

Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto krásného příběhu o učení a růstu. Společně s našimi partnerstvími, jako je to se ZŠ Zborovská, pokračujeme ve svém závazku k udržitelné budoucnosti.

Oslavujme Den Země nejen 22. dubna, naše krásná planeta si zaslouží pozornost a úctu každý den.