ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 2021Pravidelné školení firmy ASTON - služby v ekologii, s.r.o.


Školení se uskutečnilo 05. 11. 2021 v zasedací místnosti stadionu FC MAS Táborsko, kde jsme dlouholetým partnerem.

20211105_120557.jpg

Vedení společnosti informovalo pracovníky o fungování firmy v covidové době. Kladně bylo hodnoceno plnění plánu za období 2021 s 4% nárustem tržeb i přes toto těžké období.

Jednatel společnosti Josef Mrázek poděkoval zaměstnancům za dobře odváděnou práci a informoval o realizaci významných zakázek (sanace černých skládek v trase budování dálnice D4 u Příbrami a u obchvatu Olbramovice).

Školení bylo zaměřeno na dodržování zásad bezpečnosti práce, které provedl pan Stanislav Petrášek a také na nové legislativní změny (zákon o odpadech č 541/2020 Sb. a č. 542/2020 Sb.).

Byly probrány body z interních auditů provozoven a zařízení (zjištěné závady a jejich odstranění). A také povinnosti pracovníků a nový provozní řád na nově zrekonstruované DEČOV v Sezimově Ústí.

Jednatel a majitel společnosti Jiří Smrž na závěr školení informoval o úkolech do 31. 12. 2021 a o výhledu na rok 2022.

5112021.jpg